Akademia tenisa w Jachrance

Praca magisterska na Wydziale Politechniki Warszawskiej